Rødvig

Rødvig Skibs- og Bådebyggeri igennem mere end 100 år

Rødvig Skibs- og Bådebyggeri blev anlagt i 1895 af Lars Chr. Christiansen der oprindeligt stammede fra Bøgeskoven. Han etablerede sig som skibsbygger med henblik på at reparere stenfiskerfartøjer og fragtskibe fra bl.a. Grønland og Island. Hans første Nybygning så dagens lys i 1902. Emanuel, en stenfiskerkutter på 35 tons, der den dag i dag sejler som projekt for institutionen Sølager.

 

Fiskekuttere og bundgarnsjoller

Omkring 1930 blev værftet overdraget til sønnen Lars Peter Christiansen, der drev det videre indtil ca. 1950. Han byggede hovedsageligt fiskekuttere og bundgarnsjoller. Værftet brændte ned i 1949, men blev genopbygget i 1950. På grund af svigtende helbred, måtte det nyopbyggede værft sættes til salg i 1951, via Holbæk Skibstømrerforbund.

Jørgen Wridt og udvidelse af fiskerihavnen i Rødvig

Værftet blev købt af Jørgen Wridt og Hans Kristiansen, der gik sammen som kompagnoner og drev værftet sammen i 7 år. Herefter blev Jørgen Wridt eneejer af værftet. Jørgen Wridt udvidede sortimentet, så der også blev bygget enkelte lystkuttere og en del joller og pramme. I alt 71 registrerede nybygninger – totalt ca. 90 stk. I 1975 blev havnen udvidet og i den forbindelse blev værftet flyttet fra den daværende trafikhavn til fiskerihavnen.

Per Rolighed, fiskerikrise og udvikling af værftet

Jørgen Wridt overdrog d. 15/1 1986, efter 35 års virke på havnen i Rødvig, værftet til Per Rolighed. Per Rolighed overtog værftet med henblik på at bygge nybygninger, som han tidligere havde været beskæftiget med på Langø Skibs- og Bådebyggeri. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Hans overtagelse af værftet faldt sammen med den store nedgang i fiskeriet og først i 1988 stod det klart at der var alvorlige problemer. Han overvejede i flere omgange at afhænde værftet igen, men samtidig bød muligheden sig for, via gode forbindelser, billigt at købe brugt grej fra det nyligt nedlagte Nakskov Skibsværft. Han besluttede, efter modne overvejelser, at købe en beddingsvogn og hele kleinsmedien. Og siden er værftet blevet udviklet til et moderne og velfungerende skibsværft, der håndterer alt fra træ og glasfiber til stål og hvad der ellers bliver ønsket.

I år 2002 blev Rødvig Skibs- og Bådebyggeri til et aktieselskab: Rødvig Skibs- og Bådebyggeri A/S.

En ny generation Rolighed

I 2004 vendte Jens Rolighed tilbage til Rødvig Skibs- og Bådebyggeri. Efter en veloverstået uddannelse til multimediedesigner og nogle år i hovedstaden vendte Jens hjem til den by (og det værft) han var vokset op i. Jens er kommet på værftet igennem alle årene Per har haft tøjlerne, lige fra tiden som fejedreng over tiden som arbejdsmand efter gymnasiet og til nu hvor han styrer administrationen.

Fra 2010 har Jens været medejer af Rødvig Skibs- og Bådebyggeri A/S og arbejder nu side om side med sin far på at udvikle det lille værft i Rødvig.

I 2011 blev Rødvig Skibs- og Bådebyggeri udvidet med en filial i Klintholm, Klintholm Bedding og Bådebyggeri

Comments are closed.